Beyond the Hype: B2B-marketing trendrapport 2017

Er gebeurt veel in het B2B-marketinglandschap en deze veranderingen gaan ook erg snel. De grootste aanjagers van deze veranderingen zijn de kopers en hun koopgedrag. Hierdoor is het voor B2B-marketeers van groot belang om te weten wat de verwachte trends zijn voor 2017 en de jaren erna . Bovendien wat de impact is op keuzes voor technologie. Want, als je weet waar je op moet letten, dan weet je ook waar je je marketingplannen op moet afstemmen!

Shimon Ben-Ayoun en Natascha Olofsen van SPOTONVISION hebben nationale en internationale thought leaders geïnterviewd over hun visie op de verwachte B2B-marketingtrends voor 2017.

Account-based marketing met stip op nummer 1

In het rapport Beyond the Hype dat op 16 maart 2017 zal verschijnen, wordt onder meer de belangrijkste trend account-based marketing (ABM) onder de aandacht gebracht. ABM is op dit moment al mainstream, maar zal in de komende jaren nog meer op de voorgrond komen.

In het trendrapport van SPOTONVISION heeft onder meer thought leader Jon Miller (Engagio) uitgelegd waarom marketeers rekening moeten houden met ABM de komende jaren. Andere respondenten spraken ook uitgebreid over de opkomst van account-based marketing.

“Naast account-based marketing zal kunstmatige intelligentie in de komende jaren steeds meer op de voorgrond komen te staan”, aldus de onderzoekers. Kunstmatige intelligentie geeft marketeers inzicht in de toekomst en zal marketingprocessen productiever maken. David Raab (Raab Associates) geeft in het trendrapport een voorbeeld van hoe je kunstmatige intelligentie kunt toepassen in B2B.

E-book Account-based marketing in 5 stappen

In dit e-book nemen we je in 5 stappen mee in de wereld van account-based marketing

Klant centraal blijft aandachtspunt

Ook zal de klant in 2017 centraler gesteld moeten worden. Want hoewel we allemaal weten dat de klant de focus moet hebben in een marketing- en salesproces. Gebeurt dit nog te weinig volgens de geïnterviewde thought leaders. Het inzichtelijk maken van de touchpoints met prospect en klant is dan ook van essentieel belang.

In het trendrapport Beyond de Hype komen de meest actuele marketingonderwerpen aan bod, die raken aan technologie. Denk aan account-based marketing, de customer journey, sales enablement, lead nurturing en customer advocacy.

Op 16 maart 2017 tijdens het B2B Marketing Forum werden de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt. En het trendrapport beschikbaar gesteld.


Deel dit artikel

Vergroot je B2B-marketing kennis

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van onze nieuwste B2B-Marketing updates en exclusieve evenementen. Eén keer per maand rechtstreeks in jouw inbox.